Diane Verhoef

Pedagoog, thuis en op school

We kunnen allemaal zoveel meer dan we denken, soms heb je alleen iemand nodig die je op weg helpt!

Door mijn ervaring ben ik ervan overtuigd dat een persoonlijke benadering en een plan op maat (zorg op maat) werkt. Ik ben bekend met en geschoold in diverse toe te passen methodes. Belangrijk voor mij is dat ik uitga van de eigen kracht van de persoon.

Mijn visie is:

"Kijk verder dan het probleemgedrag en breidt bestaand positief gedrag uit om de eigen kracht van de persoon te versterken".

Mijn diensten bied ik onder ander aan in de begeleiding op school, de thuissituatie, bij sport, het geven van voorlichting aan groepen en het geven van gerichte cursussen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hetgeen ik voor jou (of het gezin) kan betekenen.

School

Begeleiding en coaching van kinderen en (jong)volwassenen met onder andere:

- Stoornissen in het autistisch spectrum (ASS)
- ontwikkelingsachterstand
- Psychische- en/of gedragsproblematiek
- ADHD
- Verschillende syndromen zoals Down Syndroom, Fragiel X Syndroom
- Meervoudige (complexe) handicaps

Dit kan bijvoorbeeld individuele begeleiding zijn op het gebied van:
- Het leren van sociale vaardigheden

- Het vergroten van de zelfredzaamheid

- Het leren omgaan met het eigen autisme door o.a. het programma: "Ik ben speciaal".

- Het ondersteunen van leerlingen in het leren door o.a. het programma: "Ik leer leren".

Thuis

- Begeleiden en coachen van gezinsleden bij opvoedkundige vraagstukken

- Leren hoe om te gaan met de beperking van je kind

- Begeleiding van de persoon met de beperking

- Je kind met Autisme leren wat autisme voor hem/haar betekend met o.a. het programma : "Ik ben speciaal".

- Je kind ondersteunen in het leren door gebruik te maken van het programma: "Ik leer leren".

- Jonge ouders leren omgaan met hun (ongeboren) kind en de veranderingen die bij deze fase in het leven horen.
Voorlichting

Bij voorlichting richt ik me speciaal op groepen. Bijvoorbeeld het informeren, coachen en onderwijzen van trainers bij een sportvereniging over hoe zij om kunnen gaan met kinderen met een beperking.

Ook geef ik lezingen aan groepen die meer willen weten over opvoeding en alles wat daarbij komt kijken, zoals een groep jonge en nieuwe moeders.

Tot slot geef ik ook cursussen voor aanstaande ouders, die meer over het (aanstaande) ouderschap willen weten.